Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Topology, Algebra and Categories in Logic 2017 Summer...

09. květen 2017

Tommaso Moraschini will give a series of four lectures on Abstract Algebraic Logic as a...

02. květen 2017

Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Oddělení logiky FLÚ AV ČR vás zvou na přednášku prof....

02. květen 2017

Přednáška Teorie důkazů se ve čtvrtek 27.4. nekoná.

26. duben 2017

Oficiální plány jsou k dispozici na fakultní stránce plany.ff.cuni.cz. Níže uvedená tabulka shrnuje doporučený průběh studia (který je součástí oficiálního plánu).

První ročník

Kód Název předmětu Kredity ZS LS Vyučující
ALG500001 Teorie důkazů 5 2/0 Zk   Bílková
ALG500002 Filosofie jazyka 5 2/0 Zk   Koťátko
ALG500003 Kapitoly z klasické logiky 12 2/1 Z 2/1 Zk Švejdar
ALG500004 Neklasické logiky 9 2/0 Zk 1/1 Zk Bílková
ALG500005 Výpočtová složitost 9 2/0 Z 2/0 Zk Savický
ALG500006 Modely teorie množin 5   2/0 Zk Honzík
ALG500007 Transparentní intenzionální logika 4   2/0 Zk Duží

 

Povinně volitelné předměty

11

 

 

 

Druhý ročník

Kód Název předmětu Kredity ZS LS Vyučující
ALG500008 Umělá inteligence 4 2/0 Zk   Verner
ALG500009 Teorie modelů 5 2/0 Zk   Verner
ALG500010 Úvod do obecné jazykovědy 4 2/0 ZK   Petkevič
ALG500011 Seminář aplikované matematické logiky 6 2/0 2/0 Zk Hájek, Bílková
ALG500012 Logický seminář 4 2/0 Z 2/0 Z Švejdar
ALG500013 Diplomový seminář 6 0/2 Z 0/2 Z  
ALG500014 Cizí jazyk 4   0/4 Zk  

 

Povinně volitelné předměty

15

 

 

 

  Volitelné předměty 12