O katedře

Katedra logiky je vyučující a výzkumná katedra, která studuje všechny aspekty logiky, od teorie množin a matematických aspektů klasické i neklasické logiky až po filozofii a historii matematiky, analytickou filozofii nebo výpočetní lingvistiku a informatiku.

Logika byla založena jako samostatná katedra v roce 1990 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od té doby poskytuje vzdělání v Logice ve všech programech: bakalářských (Bc), magisterských (Mgr) a doktorských (PhD). Počínaje akademickým rokem 2019/20 zavádí katedra aktualizované bakalářské a magisterské programy, které umožňují větší výběr rozsahu a směru studia: zaměření na teorii množin, klasickou a neklasickou logiku nebo filozofii matematiky, teorii množin a exaktní vědy (více podrobností v sekci Uchazeči).

Úvod > Katedra > O katedře