Rozvrh

Summer Semester 2023/24

Rozvrh na letní semester je zde.

Povinně volitelné kurzy (předvýběr, lze po dohodě i další):

Po  16:00 – 17:30 (MÚ AVČR, Žitná) Logic seminar (dr. Thapen, NAIL056)
Po  16:40 – 18:10 (C116) Research seminar in logic (doc. Honzík, ALGV00121)
Út  10:50 – 12:20 (C352) Aritmetika a algoritmy (doc. Švejdar, ALG110008)
Út  14:10 – 15:40 (C116) Set Theory and Logic Throughout Mathematics (dr. Chris Lambie-Hanson, ALGV19013)
Út  17:20 – 18:50 (MFF UK, Karlín) Decidable theories (dr. Emil Jeřábek, NMAG499)
St  9:10 – 10:40 (P217) Falibilismus. Aneb co je sladší než pravda (prof. Kolman, AFS100796)
St  10:50 – 12:20 (C116) General Theories of Logical Systems (Mgr. Lin Chun-Yu, ALGV19015)
St  11:00 – 13:00 (MÚ AVČR, Žitná) Seminář z počtů (dr. Chodounský, NMAG577)
St  16:00 – 17:30 (ÚI AVČR, Ládví) Seminar of applied mathematical logic (dr. Sedlár, ALG500011), more information here.
St  16:40 – 18:10 (C352) Nekonečné stromy (dr. Šárka Stejskalová, ALGV19014)
Pá 10:50 – 12:20 (P217) What is a Paradox? (Cesare Cherchi MA, AFSV00418)
Pá 14:30 – 16:00 (MFF UK, Karlín) Student logic seminar (prof. Krajíček, NMMB453), more information here.

Poznámky (sledujte případné aktualizace v prvních týdnech semestru):

Kromě přednášek pro 1. ročník se všechny přednášky (povinné, i povinně volitelné) často učí jen ob rok, a je třeba s tím počítat při plánování studia. Proto doporučujeme předměty zapsat, pokud se vás týkají.

Logic seminar II (master program) – students can choose the following seminars:

Doc. Honzík, Research Seminar in Logic, more information here.
Dr. Thapen, Logic seminar at the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences, more information here.
Prof. Krajíček, Student logic seminar, more information here.
Dr. Sedlár, Seminar of applied mathematical logic, more information here.
Dr. Chodounský, Seminář z počtů (Prague set theory seminar), info: chodounsky@math.cas.cz

Important: Sign up in SIS with the code for Logic seminar I (ALG519021) or Logic seminar II (ALG519022) at the department of logic, credits will be asigned by the head of the department. It is possible to choose a different seminar, but you should consult your choice with the head of the department before the semester starts (the idea is to choose a seminar which is in the area of your interest).

Winter Semester 2023/24

Rozvrh na zimní semester 2023/24 je ke stažení zde.

Povinně volitelné kurzy (předvýběr, lze po dohodě i další):

Po  13:30 – 15:30 (MÚ AVČR, Žitná) Logic seminar (prof. Pudlák, dr. Thapen, NAIL056)
Po  16:30 – 18:00 (C116) Research seminar in logic (doc. Honzík, ALGV00121)
Út  10:50 – 12:20 (C116) Philosophy of mathematics (dr. Punčochář, ALGV19004)
Út  13:20 – 14:50 (C116) Dynamic logic (dr. Sedlár, ALGV19001)
St  10:00 – 11:30 (C116) Úvodní seminář matematické lingvistiky (doc. Petkevič, ALGV19009)
St  11:00 – 13:00 (MÚ AVČR, Žitná) Seminář z počtů (dr. Chodounský, NMAG577)
St  14:00 – 15:30 (MFF UK, Karlín) Úvod do teorie množin II doc. Honzík, NMAG439)
St  16:00 – 17:30 (ÚI AVČR, Ládví) Seminar of applied mathematical logic (dr. Bílková, dr. Sedlár, ALG500011)
Čt  10:00 – 11:30 (C352) Dějiny logiky (dr. Vlasáková, ALG110015)
Čt  14:10 – 15:40 (C116) Interpretations of Gödel incompleteness theorem (doc. Švejdar, ALGV19006)
Pá  15:40 – 17:10 (MFF UK, Karlín) Student logic seminar (prof. Krajíček, NMMB453), more information here

Dosud nerozvrženo: Forsing – NMAG575 (pokročilá teorie množin) (dr. Chodounsky, MÚ AVČR). V případě zájmu se zapište, čas se domluví hromadně po zapsání.

Poznámky:

Neoborovým studentům (studenti, kteří nemají bakaláře z oboru Logika) navazujícího magisterského programu budou všechny povinné předměty z bakalářského programu uznány jako povinně volitelné a je jim výrazně doporučeno zapsat si následující povinné předměty z bakalářského programu: Vlastnosti axiomatických teorií a Úvod do matematiky.

Předměty Analytická filozofie I a II jsou realizovány předměty AFS200008 a AFS200009 (Současná teoretická filosofie A, B) vypsaným na ÚFARu. V SISu si zapisujete naše kurzy Analytická filozofie I ALG119013 a Analytická filozofie II ALG119014. Předmět Analytická filozofie I je určen primárně pro první ročník, navazující předmět Analytická filozofie II je určen pro vyšší ročníky.

Kromě předášek pro 1. ročník se všechny přednášky (povinné, i povinně volitelné) často učí jen ob rok, a je třeba s tím počítat při plánování studia. Proto doporučujeme předměty zapsat, pokud se vás týkají.

Předmět Úvod do teorie množin II se učí na MFF UK na katedře algebry. Jedná se o pokročilý kurz podle sylabu NMAG439, předpokládá se dobrá znalost teorie množin z úvodní přednášky.

Interpretations of Gödel incompleteness theorem (doc. Švejdar, ALGV19006) welcomes students form different fields: all students, not only logicians, are invited provided that they at least heard of Gödel theorems and are able to participate in reading the literature listed in the announcement.

Poznámka pro bakalářské studenty: V povinně volitelných předmětů doporučujeme zapsat Úvodní seminář matematické lingvistiky (Petkevič), Dějiny logiky (Vlasáková). Předměty Dynamic logic (Sedlár), Philosophy of mathematics (Punčochář) a Interpretations of Goedel icompleteness theorem (Švejdar) je možné rovněž zapsat, ale předpokládá to již alespoň základní znalost těchto témat (tedy se hodí se spíše pro 2-3 ročník). Pro matematicky zaměřené rovněž Úvod do teorie množin II (Honzík). V případě otázek ohledně předpokládaných znalostí kontaktujte přednášející.

Poznámka pro magisterské studenty: Tento semester se soustředí na profilové předměty (povinně volitelné), některé povinné předměty budou vypsány v dalším semestru. Tento semestr doporučujem zapsat: Dynamic logic (Sedlár), Philosophy of mathematics (Punčochář) a Interpretations of Goedel incompleteness theorem (Švejdar). Pro matematicky zaměřené rovněž Úvod do teorie množin II (Honzík). Dále doporučujeme Research seminar in Logic (Honzík).

Dále můžete zvážit Logic seminar I, II, ktery lze naplnit následujícími semináři (po předchozí dohodě i jinými):

Logic seminar I, II (master program) – students can choose the following seminars:

 • Doc. Honzík, Research Seminar in Logic, more information here.
 • Dr. Thapen, Logic seminar at the Institute of Mathematics of the Czech
  Academy of Sciences, more information here.
 • Prof. Krajíček, Student logic seminar, more information here.
 • Dr. Sedlár, Seminar of applied mathematical logic, more information here.
 • Dr. Chodounský, Seminář z počtů (Prague set theory seminar), info: chodounsky@math.cas.cz

Important: Sign up in SIS with the code for Logic seminar I (ALG519021) or Logic seminar II (ALG519022) at the department of logic, credits will be asigned by the head of the department. It is possible to choose a different seminar, but you should consult your choice with the head of the department before the semester starts (the idea is to choose a seminar which is in the area of your interest).

Summer Semester 2022/23

Rozvrh na letní semester je ke stažení zde.

Povinně volitelné kurzy (předvýběr, lze po dohodě i další):

Po  16:00 – 17:30 (MÚ AVČR, Žitná) Logic seminar (dr. Thapen, NAIL056)
Po  16:40 – 18:10 (C116) Research seminar in logic (doc. Honzík, ALGV00121)
Út  15:50 – 17:20 (C352) Úvod do teorie grup a okruhů (dr. Šárka Stejskalová, ALGV19012)
St  10:00 – 11:30 (C116)  Mathematical fuzzy logic (Mgr. Lin Chun-Yu, ALGV0004)
St  11:00 – 13:00 (MÚ AVČR, Žitná) Seminář z počtů (dr. Chodounský, NMAG577)
St  16:00 – 17:30 (ÚI AVČR, Ládví) Seminar of applied mathematical logic (dr. Sedlár, ALG500011), more information here.
Čt  13:20 – 14:50 (C352) Aritmetika a algoritmy (doc. Švejdar, ALG110008)
Pá 13:00 – 14:30 Student logic seminar (prof. Krajíček, NMMB453), more information here.

Poznámky (sledujte případné aktualizace v prvních týdnech semestru)

Kromě přednášek pro 1. ročník se všechny přednášky (povinné, i povinně voitelné) často učí jen ob rok, a je třeba s tím počítat při plánování studia. Proto doporučujeme předměty zapsat, pokud se vás týkají.

Logic seminar I, II (master program) – students can choose the following seminars:

 • Doc. Honzík, Research Seminar in Logic, more information here.
 • Dr. Thapen, Logic seminar at the Institute of Mathematics of the Czech
  Academy of Sciences, more information here.
 • Prof. Krajíček, Student logic seminar, more information here.
 • Dr. Sedlár, Seminar of applied mathematical logic, more information here.
 • Dr. Chodounský, Seminář z počtů (Prague set theory seminar), info: chodounsky@math.cas.cz

Important: Sign up in SIS with the code for Logic seminar I (ALG519021) or Logic seminar II (ALG519022) at the department of logic, credits will be asigned by the head of the department. It is possible to choose a different seminar, but you should consult your choice with the head of the department before the semester starts (the idea is to choose a seminar which is in the area of your interest).

Winter Semester 2022/23

Rovzrh pro zimní semestr 2022/23.

Povinně volitelné kurzy (předvýběr, lze po dohodě i další):

Po  10:50 – 13:20 (C116)  Foundations of modern mathematics (doc. Honzík, ALGV19001)
Po  16:00 – 17:30 (MÚ AVČR, Žitná) Logic seminar (dr. Thapen, NAIL056)
Po  16:40 – 18:10 (C116) Research seminar in logic (doc. Honzík, ALGV00121)
Út  15:50 – 17:20 (C352) Základy konečné a nekonečné kombinatoriky (dr. Šárka Stejskalová, ALGV19003)
Út  17:20 – 18:50 (S10, MFF UK), Filozofie jazyka a NLP (Tomáš Musil), více informací zde.
St  11:00 – 13:00 (MÚ AVČR, Žitná) Seminář z počtů (dr. Chodounský, NMAG577)
St  14:00 – 15:30 (MFF UK, Karlín) Vybraná témata z teorie množin (doc. Honzík, NMAG537)
St  16:00 – 17:30 (ÚI AVČR, Ládví) Seminar of applied mathematical logic (dr. Sedlár, ALG500011), more information here.
Pá  14:00 – 15:30 (MFF UK, Karlín) Úvod do teorie množin 2 (dr. Chodounský, NMAG439)
Student logic seminar (prof. Krajíček, NMMB453), more information here. Domluva času konání přes Zoom v pátek 30.9. v 9:00.

Poznámky (sledujte případné aktualizace v prvních týdnech semestru)

Předměty Analytická filozofie I a II jsou realizovány předměty AFS200008 a AFS200009 (Současná teoretická filosofie A, B) vypsaným na ÚFARu. V SISu si zapisujete naše kurzy Analytická filozofie I ALG119013 a Analytická filozofie II ALG119014. Předmět Analytická filozofie I je určen primárně pro první ročník, navazující předmět Analytická filozovie II je určen pro vyšší ročníky.

Kromě přednášek pro 1. ročník se všechny přednášky (povinné, i povinně voitelné) často učí jen ob rok, a je třeba s tím počítat při plánování studia. Proto doporučujeme předměty zapsat, pokud se vás týkají.

Logic seminar I, II (master program) – students can choose the following seminars:

 • Doc. Honzík, Research Seminar in Logic, more information here.
 • Dr. Thapen, Logic seminar at the Institute of Mathematics of the Czech
  Academy of Sciences, more information here.
 • Prof. Krajíček, Student logic seminar, more information here.
 • Dr. Sedlár, Seminar of applied mathematical logic, more information here.
 • Dr. Chodounský, Seminář z počtů (Prague set theory seminar), info: chodounsky@math.cas.cz

Important: Sign up in SIS with the code for Logic seminar I (ALG519021) or Logic seminar II (ALG519022) at the department of
logic, credits will be asigned by the head of the department. It is possible to choose a different seminar, but you should consult your
choice with the head of the department before the semester starts (the idea is to choose a seminar which is in the area of your interest).

Summer Semester 2021/22

The preliminary schedule. Please let us know if there are conflicts with your other classes so that we can modify the schedule if possible.
Předběžný rozvrh. Napište nám, pokud se některé předměty překrývají s jinými předměty, abychom se pokusili rozvrh případně upravit.

Všimněte si, že došlo k přečíslování místností: C116 je bývalá místnost C119 a C352 je bývalá místnost C137.

Povinně volitelné předměty (lze po dohodě i další)

Po  13:30 – 15:30 (MÚ AVČR, Žitná) Logic seminar (prof. Pudlák, dr. Thapen, NAIL080)
Po  16:30 – 18:00 (C116b) Departmental research seminar (doc. Honzík, ALGV00121)
Út   9:10 – 12:20 (P217) Wittgensteinův Tractatus logico-philosophicus (prof. Kolman, AFS100774)
Út   10:50 – 12:20 (C352) Aritmetika a algoritmy (doc. Švejdar, ALG110008)
St   10:00 – 11:20 (C116)  Seminář rozhodování za neurčitosti (dr. Švarný, ALGV00122)
St   11:00 – 13:00 (MÚ AVČR, Žitná) Seminář z počtů (dr. Chodounský, NMAG577)
St   12:30 – 14:00 (C116)  Úvodní seminář matematické lingvistiky II (doc. Petkevič, ALG500010)
St   16:00 – 17:30 (ÚI AVČR, Ládví) Seminar of applied mathematical logic (dr. Bílková, dr. Sedlár, ALG500011)
Pá     9:45 – 11:15 (MFF UK, Karlín) Student logic seminar (prof. Krajíček, NMMB453)

Poznámky:

Předmět Nonclassical models of reasoning (dr. Bílková) začne až v druhém týdnu semestru.

Předmět Analytická filozofie II se tento semester nevyučuje. Bude se vyučovat v příštím semestru. 

Kromě přednášek pro 1. ročník se všechny přednášky (povinné, i povinně voitelné) často učí jen ob rok, a je třeba s tím počítat při plánování studia. Proto doporučujeme předměty zapsat, pokud se vás týkají.

Logic seminar – students can choose either of the following seminars: Logický seminář at the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences (prof. Pudlák), Baby logic  (prof. Krajíček), SEDMA (doc. Šolcová), Seminář z didaktiky matematiky (doc. Zhouf), Prague Set Theory seminar (dr. Chodounský). To attend either of the seminars, please contact the respective organizers (given in parentheses). In the SIS students sign up for the course Logický seminář (at the Faculty of Arts). Credits will be asigned by the head of the department.

The Seminar in applied mathematical logic will take place at the Institute of Computer Science in Ládví in the meeting room on the second floor every Wednesday from 4pm. The schedule for the seminar is sent out via e-mail. To receive the announcements please contact dr. Sedlár (sedlar@cs.cas.cz).

Winter Semester 2021/22

For the moment, all teaching is planned to be face-to-face. The current schedule is here.

Povinně volitelné kurzy (předvýběr, lze po dohodě i další):

Po  13:30 – 15:30 (MÚ AVČR, Žitná) Logic seminar (prof. Pudlák, dr. Thapen, NAIL056)
Po  16:30 – 18:00 (C119) Research seminar in logic (doc. Honzík, ALGV00121)
Út  10:50 – 12:20 (C119) Dynamic logic (dr. Sedlár, ALGV19001)
Út  15:50 – 17:20 (C119) Úvodní seminář matematické lingvistiky (doc. Petkevič, ALGV19009)
St  10:50 – 12:20 (C119) Data analysis and representation (dr. Švarný, ALGV19002)
St  11:00 – 13:00 (MÚ AVČR, Žitná) Seminář z počtů (dr. Chodounský, NMAG577)
St  14:00 – 15:30 (MFF UK, Karlín) Teorie množin II (doc. Honzík, ALG110009)
St  14:00 – 16:00 (MFF UK, Karlín) Student logic seminar (prof. Krajíček, NMMB453), more information here
St  16:00 – 17:30 (ÚI AVČR, Ládví) Seminar of applied mathematical logic (dr. Bílková, dr. Sedlár, ALG500011)
Čt    9:10 – 10:40 (C137) Dějiny logiky (dr. Vlasáková, ALG110015)
Čt  14:10 – 15:40 (C119) Interpretations of Gödel incompleteness theorem (doc. Švejdar, ALGV19006)

Poznámky:

Seminář Cvičení z logiky I (V. Fojtík) začne až 8.10.

Neoborovým studentům (studenti, kteří nemají bakaláře z oboru Logika) navazujícího magisterského programu budou všechny povinné předměty z bakalářského programu uznány jako povinně volitelné a je jim výrazně doporučeno zapsat si následující povinné předměty z bakalářského programu: Vlastnosti axiomatických teorií a Úvod do matematiky.

Předmět Teorie množin II se učí na MFF UK na katedře algebry (pod názvem Úvod do teorie množin II, NMAG439); studenti logiky si jej zapisují pod svým vlastním kódem (ALG110009). Jedná se o pokročilý kurz podle sylabu NMAG439, předpokládá se dobrá znalost terie množin z úvodní přednášky. Přednáška začíná až 6.10.

Předmět Analytická filozofie I je realizován předmětem AFS200008 (Současná teoretická filosofie A) vypsaným na ÚFARu. V SISu si zapisujete předmět pod katedrou logiky Analytická filozofie I s kódem ALG119013.

Kromě předášek pro 1. ročník se všechny přednášky (povinné, i povinně voitelné) často učí jen ob rok, a je třeba s tím počítat při plánování studia. Proto doporučujeme předměty zapsat, pokud se vás týkají.

Předmět Dějiny logiky (dr. Vlasáková) je vhodný i pro první ročník.

Intepretations of Gödel incompleteness theorem (doc. Švejdar, ALGV19006) welcomes students form different fields: all students, not only logicians, are invited provided that they at least heard of Gödel theorems and are able to participate in reading the literature listed in the announcement.

Summer Semester 2020/21

Please see the schedule here.

Winter Semester 2020/21

For the moment, all classes are planned as online classes through Zoom or similar software. If the situation allows it, we will be happy to teach again in the traditional face-to-face way. Furthermore, individual consultations may be arranged.

Please download the preliminary schedule as a pdf table here (updated on Sep 26). Please let us know if there are conflicts with your other classes so that we can modify the schedule if possible.

Předběžný rozvrh je zde (aktualizovaný 26.9.). Napište nám, pokud se některé předměty překrývají s jinými předměty, abychom se pokusili rozvrh případně upravit.

 

Povinně volitelné kurzy (předvýběr, lze po dohodě i další)

Po  14:00 – 15:30 (MÚ AVČR, Žitná) Logic seminar (prof. Pudlák, dr. Thapen, NAIL056)
Po  14:10 – 15:40 (C119b) Základy konečné a nekonečné kombinatoriky (dr. Šárka Stejskalová, ALGV19003)
Po  16:30 – 18:00 (C119b)  Research seminar in logic (doc. Honzík, ALGV00121)
Út   11:40 – 14:00 (C119b)  Foundations of modern mathematics (doc. Honzík, ALGV19001)
St     9:10 – 12:20 (P217) Pragmatismus (doc. Kolman, AFS100746)
St   11:00 – 13:00 (MÚ AVČR, Žitná) Seminář z počtů (dr. Chodounský, NMAG577)
St   14:00 – 16:00 (MFF UK, Karlín) Student logic seminar (prof. Krajíček, NMMB453), more information here
​​​​​​​
St   16:00 – 17:30 (ÚI AVČR, Ládví) Seminar of applied mathematical logic (dr. Bílková, dr. Sedlár, ALG500011)
Pá  14:00 – 15:30 (MFF UK, Karlín) Studentský seminář z teorie množin (dr. Chodounský, NMAG265)
Pá  15:50 – 17:20 (C119) Interpretable AI (dr. Švarný, ALGV19002)

Poznámky:

Neoborovým studentům (studenti, kteří nemají bakaláře z oboru Logika) navazujícího magisterského programu budou všechny povinné předměty z bakalářského programu uznány jako povinně volitelné a je jim výrazně doporučeno zapsat si následující povinné předměty z bakalářského programu: Základy axiomatických teorií, Úvod do matematiky a Modální a neklasické logiky.

Všichni studenti navazujícího magisterského programu by si měli zapsat Foundations of modern mathematics (nevyučuje se každý rok).

Začátek výuky předmětu Cvičení z logiky II se posouvá na druhý výukový týden. První hodina Cvičení z logiky I se tedy koná 9.10. 2020.

Předmět Analytická filozofie I je realizován předmětem AFS100746 (Pragmatismus) vypsaným na ÚFARu. V SISu si zapisujete předmět pod katedrou logiky Analytická filozofie I s kódem ALG119013.

Summer Semester 2019/20

Most of the courses take place in Celetná 20. To get to room number 137, take the steps from the main entrance in Celetná to the first floor, then go right and take the back stairs to the third floor. Room 119 (including 119b) is next to the department.

Please download the preliminary schedule as a pdf table here (updated on Feb 21). Please let us know if there are conflicts with your other classes so that we can modify the schedule if possible.

Předběžný rozvrh je zde (aktualizovaný 21.2.). Napište nám, pokud se některé předměty překrývají s jinými předměty, abychom se pokusili rozvrh případně upravit.

Povinně volitelné kurzy (předvýběr, lze po dohodě i další)

Po  14:00 – 15:30 (MÚ AVČR, Žitná) Logic seminar (prof. Pudlák, dr. Thapen, NAIL080)
Po  16:30 – 18:00 (C119b)  Research seminar in logic (doc. Honzík, ALGV00121)
Po  18:05 – 19:30 (C119) Interactive theorem proving seminar (ALGV00123, studentský seminář)
Út   10:50 – 12:20 (C119) Úvodní seminář mat. lingvistiky (ALGV00050, dvousemestrální, zapisovalo se v ZS, doc. Petkevič)
Út   19:10 – 20:45 (P217) Co je dialektika? (doc. Kolman, AFSV00344)
​​​​​​​St     8:20 – 9:50 (C119)  Seminář rozhodování za neurčitosti (dr. Švarný, ALGV00122)
St     9:00 –           (MFF UK, Karlín) Student logic seminar (prof. Krajíček, NMMB453), more information here
St   11:00 – 13:00 (MÚ AVČR, Žitná) Seminář z počtů (dr. Chodounský, NMAG577)
St   15:00 – 16:30 (C119)  Úvod do obecné jazykovědy (doc. Petkevič, ALG500010)
St   16:00 – 17:30 (ÚI AVČR, Ládví) Seminar of applied mathematical logic (dr. Bílková, dr. Sedlár, ALG500011)
Čt   10:00 – 11:30 (C137) Aritmetika a algoritmy (doc. Švejdar, ALG110008)
Čt   15:40 – 17:10 (MFF UK, Karlov) Teorie množin (dr. Chodounský, NMIN160)

Poznámky:

Začátek výuky předmětů Základy výrokové a predikátové logiky II a Cvičení z logiky II se posouvá na duben 2020. První hodina Základů výrokové a predikátové logiky II se tedy koná 7.4. až první hodina Cvičení z logiky II 2.4.

Začátek předmětu Logika v souvislostech a aplikacích bude až 27.2.2020 (nově místnost C119). V tomto předmětu budou mluvit odborníci na různé oblasti logiky.  Předmět je povinný pro novou bakalářskou akreditaci, ale je možné si ho zapsat také jako PVP. Vítáni jsou i studenti, kteří přijdou jen na konkrétní přednášku. Předběžný rozvrh je tento:

27.2. and 5.3.: Vít Punčochář, Logika otázek.

==== následující přednášky jsou bohužel zrušeny kvůli zavření univerzity

12. and 19.3.: Pavel Hrubeš, tba
26.3.: Marta Vlasáková, Množiny v logice.
2.4. and 9.4.: Davide Crippa, Construction problems of Antiquity and some modern consequences.
16.4. Zuzana Haniková, tba
23.4. and 30.4. Petr Švarný, Temporal logics for Physics.
7.5. Marta Vlasáková, Definice a jejich náležitosti.
14.5. Zuzana Haniková, tba

Začátek výuky předmětu Philosophy of Set theory and Mathematics (doc. Honzik) bude až 26.2. Nicméně místo hodiny 19.2. mají studenti za úkol přečíst článek Mathematics without Foundations od H. Putnama. Pokud chcete na předmět chodit, ale dosud jste se na něj v SIS nezapsali, napište doc. Honzíkovi, aby vám článek poslal.

Předmět Analytická filozofie II je realizován předmětem AFS100741 (Wittgensteinův jazyk, Wittgensteinovy zuby. Wittgensteinovské relikvie v analytické filosofii, dr. Glombíček, úterý 15:50-19:00) vypsaným na ÚFARu. V SISu si zapisujete předmět pod katedrou logiky Analytická filozofie II s kódem ALG119014.

Studenti logiky mají možnost navštěvovat seminář z pokročilé teorie množin na Matematicko-fyzikální fakultě. Náplní semináře budou například následující témata: Silverova věta, Erdos-Rado věta, Aronszajnovi stromy a podobné.
Úmluva o konání semináře bude přes email. V případě zájmu kontaktujte dr. Chodounského (chodounsky@math.cas.cz).

Logický seminář (Logic Seminar II) – studenti mohou navštěvovat jakýkoli z těchto seminářů (většina je v anglickém jazyce): 1] Logic Seminar at the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences (prof. Pudlák), 2] Baby logic  (prof. Krajíček), 3] SEDMA (doc. Šolcová), 4] Seminář z didaktiky matematiky (doc. Zhouf), 5] Prague Set Theory seminar (dr. Chodounský),  6] Thursday CTS seminar (dr. Trlifajová), 7] Philosophical problems of Computer Science (dr. Krýsl MFF UK),  8] Seminar in applied mathematical logic at the Institute of Computer Science in Ládví (Wednesdays 4pm) (dr. Sedlár, sedlar@cs.cas.cz). Pokud chcete seminář navštěvovat, kontaktujte organizátora semináře (v závorce). V SISu si zapisujte predmět Logic seminar II (ALG519022) na FFUK. Kredity vám udělí vedoucí katedry.

Winter Semester 2019/20

Most of the courses take place in Celetná 20. To get to room number 137, take the steps from the main entrance in Celetná to the first floor, then go right and take the back stairs to the third floor. Room 119 (including 119b) is next to the department.

Bachelor Program

Po. 10:50-13:10 (137) Úvod do matematiky (doc. Honzík)
Po. 14:10-15:40 (137) Seminář z matematiky (dr. Stejskalová)
Ut. 15:50 – 17:20 (137) Výroková a predikátová logika (dr. Stejskalová)
St.  13:20 – 14:50 (137) Základy jazykovědy (doc. Petkevič)
St.  15:00 – 17:15 (119b) Algoritmy a programovací techniky (dr. Verner)
Ct   13:20 – 14:50 (137) Cvičení z logiky (Mgr. Uhrík / dr. Stejskalová)

Masters Program

Ut   9:10 – 11:15 (137) Kapitoly z klasické logiky (doc. Švejdar)
St   18:00 – 19:30 (137) Teorie modelů (dr. Verner)
Pá  12:30 – 14:40 (119b) (od 18.10.) Set theory and Mathematics (doc. Honzík) (ZMĚNA)

Elective courses (povinně volitelné)

Po  14:00 – 15:30 (MÚ AVČR, Žitná) Logic seminar (prof. Pudlák, dr. Thapen)
Po  16:30 – 18:00 (119b) Departmental research seminar (doc. Honzík)
St   11:00 – 13:00 (MÚ AVČR, Žitná) Seminář z počtů (dr. Chodounský)
Ct  10:00 – 11:30 (137) Dějiny logiky (dr. Vlasáková)
Ct  11:40 – 13:10 (137) History of Modern Mathematics and Logic (doc Švejdar)
Ct  14:00 – 15:30 (MFF UK, Malá Strana)  Nekonečné množiny (dr. Kynčl)
Ct  16:00 – 17:30 (ÚI AVČR, Ládví) Seminar of applied mathematical logic (dr. Bílková, dr. Sedlár)
TBA             (MFF UK, Karlín) Student logic seminar (prof. Krajíček)
Ct  15:40- 17:10  (MFF UK, Karlín) Studentský seminář z teorie množin (dr. Chodounský)
TBA             (MÚ AVČR, Žitná) Forcing (dr. Chodounský)

 

Notes

Některé další předměty mohou být podle potřeby otevřeny (kontaktujte katedru, pokud byste potřebovali další předměty v tomto semestru, např. kvůli kreditům).

 • The course Kapitoly z klasické logiky (chapters from classical logic) will only open in case of sufficient demand; the exact schedule will be fixed at the start of the semester; please contact doc. Vítězslav Švejdar if you are interested in attending
 • There will be a master course in either Model Theory or Topology  based on student interest; the course will be scheduled on Wednesday starting at 17:30 in C137; please contact Dr. Jonathan Verner for more info
 • Especially master students are encouraged to attend lectures offered by ÚFAR and MFF UK

Summer Semester 2018/19

Most of the courses take place in Celetná 20. To get to room number 137, take the steps from the main entrance in Celetná to the first floor, then go right and take the back stairs to the third floor. Room 119 is next to the department.

Here is a brief summary:

Monday: Úvod do teorie modelů (Honzík, 14:00, 137), Forcing I (velmi pozvolný úvod do forcingu a nekonečné kombinatoriky) (Honzík, 15:30, 137)

Tuesday: Klasická logika II A (Švejdar, 9:10, 137), Aritmetika a algoritmy (Švejdar, 10:50, 137),  Introduction to algebraic logic (Noguera, 12:30, 119), Introduction to general topology (Verner, 14:10, 137)

Wednesday:  PVP: Úvodní seminář matematické lingvistiky II (Petkevič, 15:00-16:40 , 137)

Thursday: Klasická logika II A (Švejdar, 10:00, 137), Modální logiky I (Bílková, 11:40, 119)

***

Logika a informace (Verner) se bude konat formou kontrolované četby (kontaktujte dr. Vernera, jestli se chcete zúčastnit).

Modální logiky II (Bílková) se bude konat formou kontrolované četby (kontaktujte dr. Bílkovou, jestli se chcete zúčastnit).

Notes

Některé další předměty mohou být podle potřeby otevřeny (kontaktujte katedru, pokud byste potřebovali další předměty v tomto semestru, např. kvůli kreditům).

 • The course Úvodní seminář matematické lingvistiky II starts on Feb 27.
 • The course Modální logiky starts in the third week of semester, i.e. 7.3.
 • Kurz Logika a informace bude probíhat formou kontrolované četby, zájemci se domluví s dr. Vernerem
 • The Seminar in applied mathematical logic will take place at the Institute of Computer Science in Ládví in the meeting room on the second floor every Wednesday from 4pm (note the change of time). The schedule for the seminar is sent out via e-mail. To receive the announcements please contact Igor Sedlár.

Winter Semester 2018/19

Most of the courses take place in Celetná 20. To get to room number 137, take the steps from the main entrance in Celetná to the first floor, then go right and take the back stairs to the third floor. The courses taught in both of our rooms can be found at the following links: 119119b a 137.

Here is a brief summary:

Monday: Booleovy algebry (Honzík, 10:50, 137), Teorie množin II (Honzík, 12:30, 137), Algoritmy a programovací techniky (Verner, 14:10, 119)

Tuesday: Vyčíslitelnost A (Švejdar, 9:10, 137), Úvodní seminář matematické lingvistiky (Petkevič, 16:40, 119)

Pozn. V rezervaci místnosti 137 v úterý je uvedený kurz Výpočetní modely, ale ten se koná až v LS.

Wednesday: Logika a informace (Peliš, 15:50, 119, až od listopadu)

Thursday: Filosofie logiky (Vlasáková, 10:00, 137), Vyčíslitenost A (Švejdar, 11:40, 137)

Notes

 • Some classes are not open because the department did not enroll first-year students in 2018. Should you need credits for non-open courses, please contact dr. Honzík or dr. Verner.
 • The course „Výpočetní modely“ will be taught in the Summer semester.
 • The course  Logika a informace  will start in November.
 • The course  Algoritmy a programovací techniky might have a slightly irregular schedule, but will start as scheduled (i.e. on Oct. 1st at 14:00). More info will be provided in the first lecture or you can contact dr. Verner by e-mail.
 • The Seminar in applied mathematical logic will take place at the Institute of Computer Science in Ládví in the meeting room on the second floor every Wednesday from 10 am. The schedule for the seminar is sent out via e-mail. To receive the announcements please contact Dagmar Harmancová.
 • Logic seminar – students can choose either of the following seminars: Logický seminář at the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences (prof. Pudlák), Baby logic  (prof. Krajíček), SEDMA (doc. Šolcová), Seminář z didaktiky matematiky (doc. Zhouf), Prague Set Theory seminar (dr. Chodounský),  Thursday CTS seminar (dr. Trlifajová) a Philosophical problems of Computer Science (dr. Krýsl MFF UK). To attend either of the seminars, please contact the respective organizers (given in parentheses). In the SIS students sign up for the course Logický seminář (at the Faculty of Arts). Credits will be asigned by the head of the department.

Úvod > Studium > Rozvrh