Grants

Current Projects

 • Joint Lead-Agency research grant between Austrian Science Foundation (FWF) and Czech Science Foundation (GACR), Compatness principles and combinatorics, 19-29633L​​​​​​​, 2019-2021 (R. Honzik, V.  Fischer).
 • Mobility/Aktion Grant Czech Republic (FFUK, Department of Logic) – Austria, Vienna (KGRC), Compactness and Cantor space, 8J19AT033, 2019-2020 (R. Honzik, Sy-D. Friedman).
 • Joint Lead-Agency research grant between Austrian Science Foundation (FWF) and Czech Science Foundation (GACR), no I 17-33849L, Filters, Ultrafilters and connections with forcing. (2017-2019) (J. Verner, D. Chodounský, M. Goldstern).

Past Projects

 • WTZ-MŠMT Mobility project Set-theoretical questions in forcing,descriptive theory and topology. (2017-2018) (J. Verner, S. D. Friedman).
 • Czech-German project Czech Science Foundation (GACR) – DFG, no 16-07954J SEGA – From shared attitudes to group agency (2016-2018) www.sega-project.org (M. Bílková).
 • Joint Lead-Agency research grant between Austrian Science Foundation (FWF) and Czech Science Foundation (GACR), no I 1921-N25, The continuum, forcing, and large cardinals. (2015-2017) (R. Honzík, D. Chodounský, S. D. Friedman)
 • ESF a MŠMT ČR, Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia, OPVK Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216; 2013-2015
 • Grantová agentura ČR, Proof Theory of Modal Coalgebraic Logic, Postdoktorský grant. Projekt č. 202/11/P304. (M. Bílková); 2011–2013.
 • Mobility grant ČR/Rakousko (katedra logiky/Kurt Gödel Research Center) 7AMB13AT011. (J. Verner); 2013–2014.
 • Mobility grant ČR/Rakousko (katedra logiky/Kurt Gödel Research Center) MEB061106. (R. Honzík); 2011–2012.
 • Grantová agentura ČR, Logické a množinově-teoretické vlastnosti funkce kontinua. Postdoktorský grant. Projekt č. 201/09/P115. (R. Honzík); 2009–2012.
 • Grantová agentura ČR, Inferencialistické základy logiky a sémantiky.Projekt č. 401/06/0387. (J. Peregrin); 2006–2008
 • Grantová agentura ČR, Logické základy sémantiky a reprezentace znalostí.Projekt č. 401/03/H047. (V. Kolman); 2003–2007.
 • Grantová agentura ČR, Epistemické logiky a usuzování o znalostech.Projekt č. 401/04/1199. (P. Jirků); 2004–2006.
 • Grantová agentura ČR, Modální a vícehodnotové logiky.Projekt č. 401/01/0218. (P. Jirků); 2001–2003.
 • Grantová agentura ČR, Alternativy ke klasické logice.Projekt č. 401/98/0383. (P. Jirků); 1998–2000.
 • FR&D, Výuka logiky jako součást pedagogického vzdělání.Projekt č. B1379. (K. Bendová); 2000.
 • Open Society Fund – HESP, CV vysokoškoláka v logice Projekt č. HC34/96 Logic. (P. Jirků); 1996–1998.
 • Grantová agentura UK, Textbook of Mathematical Logic. Projekt č. 162/97/B – MAT/FF. (V. Švejdar); 1998.
Úvod > Research > Grants