Knihovna

Provoz knihovny je zajištován nadřazenou půjčovnou v Celetné ulici (přímo na katedře logiky půjčovat nelze).

Online katalog

Katederní knihovna je malá specializovaná knihovna s knihami a některými časopisy z různých oblastí logiky. Máme také několik knih ze souvisejících oblastí, např. lingvistika, filozofie, matematika nebo umělá inteligence.

Knihovna slouží především vyučujícím, výzkumným pracovníkům, doktorandům a studentům, kteří na katedře píší své diplomové práce. Vzhledem k rozsahu knihovny a skutečnosti, že obsahuje také úvodní testy, ji příležitostně využívají i méně pokročilí studenti a studenti z příbuzných oblastí.

Používání knihovny se řídí obecnými  Předpisy o výpůjčkách  knihoven Filozofické fakulty.

Online katalogy & jiné užitečné odkazy

Knihovna Filozofické fakulty

UKAŽ (vyhledávací služba Univerzity Karlovy) je systém umožňující jednotné a efektivní vyhledávání všech informačních zdrojů dostupných na Univerzitě Karlově.

Online katalog

Online portál informačních zdrojů

Přístup k předplaceným časopisům

Digitální úložiště univerzity (obsahuje elektronické verze prací obhájených na UK)

Metalib vyhledávač informačních zdrojů na Karlově univerzitě

Elektra portál pro e-learningové zdroje na Filozofické fakultě

Univerzitní knihovna

Česká národní knihovna

Knihovna Akademie věd ČR

Úvod > Knihovna