Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Přednáška Teorie důkazů se ve čtvrtek 27.4. nekoná.

26. duben 2017

Obě zkoušky se budou konat společně 19.6. nebo/a 16.6. Poslední termín pro odevzdání závěrečné...
22. duben 2017

Obecné informace k výjezdům

Studijní pobyt v zahraničí přináší našim studentům nenahraditelnou zkušenost: rozšíření odborných znalostí a poznatků, seznámení s prostředím jiné univerzity a v neposlední řadě i kulturní zážitek poznání cizích památek a přírodních krás.

Studijní programy typu Erasmus či CEEPUS vnímáme jako nejznámější a pravděpodobně i nejjednodušší možnost pro naše studenty, jak studovat v zahraničí. V posledních letech se staly nedílnou součástí vysokoškolského prostředí. Jejich absolvování přispívá velkou měrou k profesnímu a osobnostnímu rozvoji budoucích absolventů vysokých škol a společně se zkvalitněním jazykové vybavenosti poskytuje absolvování takového pobytu i výrazně lepší pozici na trhu práce.

Při vyřizování všech typů zahraničních stáží Vám bude nápomocno zahraniční oddělení FF UK. Prostudujte si prosím nejprve informace o jednotlivých typech stipendií zveřejněné na internetu a také sekci často kladených dotazů. Pracovníci zahraničního oddělení Vám zodpoví případné další dotazy.

Další obecné informace týkající se možností zahraničních výjezdů, jazykových kursů, odborných stáží atd. najdete např. v informační brožuře Studium v zahraničí Informačního centra pro mládež a Eurodesku.

Kontaktní osoba:

Mgr. Marta Bílková, Ph.D.