Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

Harmonogram zimního semestru 2016/17

  • Výuka v zimním semestru: 3. 10. 2016 – 6. 1. 2017
  • Zápis do IS: 23. 9. 2016, 10.00 h. – 23. 10. 2016, 18.00 h.
  • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
  • Zkouškové období: 9. 1. 2017 – 19. 2. 2017

Více informací naleznete v harmonogramu akademického roku 2016/17.

Rozvrh v zimním semestru 2016/17

Výuka pro ostatní obory je uvedená v rubrice Výuka pro ost. obory. Většina výuky se koná v učebnách v Celetné 20. Přístup do učebny 137 je po schodišti z Celetné do prvního patra, pak vpravo a po zadním schodišti do třetího patra. Rozvrh v obou našich učebnách je možné nalézt na následujících odkazech: 119 a 137. Dále je možné prohlédnout si rozvrhy pro jednotlivé obory/ročníky (dle doporučeného průběhu studia, nezahrnují volitelné předměty):

1. ročník bakalářského studia

2. ročník bakalářského studia

3. ročník bakalářského studia

Navazující magisterské studium

Poznámky k rozvrhu

  • Následující předměty se letos nekonají (předpokládá se konání v příštím roce) Výpočtová složitost (střídá se s předmětem Formální jazyky a automaty), Dějiny logiky (střídá se s předmětem Filozofie logiky), Historie matematiky a Neklasické logiky (střídá se s předmětem Teorie důkazů)
  • Teorie důkazů se koná v LS
  • Úvod do teoretické sémantiky se letos nekoná
  • Seminář z aplikované matematické logiky se bude konat v UI AV v Ládví, zasedací místnost ve 2. patře, ve středu od 10h. Program semináře je distribuován emailem, přihlaste se prosím Dagmar Harmancové.
  • Logický seminář – po dohodě s katedrou lze realizovat účastí na některém z těchto seminářů (případně i dvojí jednosemestrovou účastí): Logický seminář MÚ AV ČR (prof. Pudlák), Studentský logický seminář (I.C. Oliviera), SEDMA (doc. Šolcová), Seminář z didaktiky matematiky (doc. Zhouf), Seminář z počtů (dr. Chodounský/dr. Balcar, www),  Čtvrteční seminář CTS (dr. Trlifajová) a Filosofické problémy informatiky (dr. Krýsl MFF UK). Účast na semináři je nutné domluvit s příslušným organizátorem (uvedeným v závorce). Studenti logiky si zapisují Předmět Logický seminář (s kódem Filozofické fakulty), atestace pak bude udělena na základě zprávy od organizátora semináře.

Volitelné předměty

Předměty v následující tabulce je možné si zapsat jako povinně volitelné. Povinně volitelné předměty zajišťované katedrou logiky jsou uvedeny v rozvrhu na příslušný semestr (případně je lze nalézt v seznamu všech předmětů vyučovaných na katedře logiky).

VyučujícíNázevDenČasMístnostRozsahKód(y) SISAtestKred
Havel, I. M. Přirozené a umělé myšlení I. st 14:30–16:00 Seminární místnost CTS (Husova 4, 3. patro) 2/0 NPOZ004 Zk 3
Igor C. Oliveira Studentský logický seminář  
Seminární místnost Katedry algebry (Sokolovská 83, 3. patro)  

NALG050


 

Chodounský, D.

Balcar, B.

Seminář z počtů čt 11:00–14:00 Matematický ústav AVČR (Žitná 25, přední budova, 3. patro) 3/0 NLTM034 Z 3
Bílková, M., Cintula, P. Seminář aplikované matematické logiky st 10:00-11:30 seminární místnost ÚI AVČR (č. 318) 2/0,2/0 ALG500011 Zk 6
Petkevič, V. Úvodní seminář matematické lingvistiky St 15:50-17:20 C119 0/2,0/2 ALGV00050 Z,Z 8