Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

Harmonogram zimního semestru

 • Výuka v zimním semestru: 1. 10. 2013 – 12. 1. 2014
 • Zápis do IS: 23. 9. 2013 – 28. 10. 2013
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2013 - 1. 1. 2014
 • Zkouškové období: 13. 1. 2014 – 16. 2. 2014

Více informací naleznete v harmonogramu akademického roku 2013/14.

Rozvrh v zimním semestru

Výuka pro ostatní obory je uvedená v rubrice Výuka pro ost. obory. Volitelné předměty zajišťované externě lze nalézt v rubriceVolitelné předměty, ostatní volitelné předměty viz níže (nebo v seznamu všech předmětů zajišťovaných katedrou). Většina výuky se koná v učebnách v Celetné 20. Přístup do učebny 137 je po schodišti z Celetné do prvního patra, pak vpravo a po zadním schodišti do třetího patra. Rozvrh v obou našich učebnách je možné nalézt na následujících odkazech: 119 a 137. Dále je možné prohlédnout si rozvrhy pro jednotlivé obory/ročníky (dle doporučeného průběhu studia, nezahrnují volitelné předměty):

1. ročník bakalářského studia

2. ročník bakalářského studia

3. ročník bakalářského studia

 

Navazující magisterské studium

Poznámky k rozvrhu

 • Následující předměty se letos nekonají (předpokládá se konání v příštím roce) Filosofie Logiky (střídá se s předmětem Dějiny logiky), Formální jazyky a automaty (střídá se s předmětem Výpočtová složitost), Modální logiky v teoretické informatice, Teorie Modelů, Úvod do obecné jazykovědy, Kapitoly z klasické logiky, Logika a informace, Teorie důkazů.
 • Předmět Filosofie jazyka se možná bude konat v letním semestru
 • Předmět Umělá inteligence se bude konat v letním semestru
 • Přednášky Teorie množin II a Úvod do matematiky se konají ob týden. Začíná se v týdnu od 1.10. Výuka probíhá v pondělí a ve středu.
 • Neklasické logiky - první týden semestru proběhne úmluva o letošní podobě kurzu
 • Seminář aplikované mat. logiky se koná v UI AV v Ládví, zasedací místnost ve 2. patře, ve středu od 14 h. Program semináře jedistribuován emailem, přihlaste se prosím Dagmar Harmancové.
 • Matematická fuzzy logika - výuka bude probíhat pravděpodobně v UI AV v Ládví, úmluva proběhne e-mailem na začátku semestru (cintula@cs.cas.cz)
 • Logický seminář – po dohodě s katedrou lze realizovat účastí na některém z těchto seminářů (případně i dvojí jednosemestrovou účastí): Logický seminář MÚ AV ČR (prof. Pudlák), SEDMA (doc. Šolcová), Seminář z didaktiky matematiky(doc. Zhouf), Seminář z počtů (dr. Balcar),  Čtvrteční seminář CTS (dr. Trlifajová), Seminář z historie matematiky na MFF(doc. Bečvář). Účast na semináři je nutné domluvit s příslušným organizátorem (uvedeným v závorce). Studenti logiky si zapisují Předmět Logický seminář (s kódem Filozofické fakulty), atestace pak bude udělena na základě zprávy od organizátora semináře.
 • V případě dostatečného zájmu se v LS bude konat předmět Deontické logiky (V. Svoboda).
 • Jedna z možných povinně výběrových přednášek je Četba filosofických zkoumání L. Wittgensteina (T. Holeček).

Výběrové přednášky

Předměty v následující tabulce je možné zapsat si jako povinně volitelné. 

VyučujícíNázevDenČasMístnostRozsahKód(y) SISAtestKred
Havel, I. M. Přirozené a umělé myšlení I. st 14:30–16:00 Seminární místnost CTS (Husova 4, 3. patro) 2/0 NPOZ004 Zk 3
Krajíček, J. Studentský logický seminář  čt 10:40-12:20 Seminární místnost Katedry algebry (Sokolovská 83, 3. patro)  

NALG050


 

Balcar, B.

Simon, P.

Seminář z počtů st 11:00–14:00 Seminární místnost CTS (Husova 4, 3. patro) 3/0 NLTM034 Z 3
Holeček, T. Profilový seminář fil. modulu: logika II st 14:00–16:50 FHS 2/2 YBF082    

 

Výběrové přednášky zajišťované katedrou

Povinně volitelné předměty zajišťované katedrou logiky jsou uvedeny též v rozvrhu na příslušný semestr případně  je lze nalézt v seznamu všech předmětů vyučovaných na katedře logiky).