Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

Zimní semestr 2012/2013

Harmonogram zimího semestru

  • Výuka v zimním semestru: 1. 10. 2012 – 4. 1. 2013
  • Zápis do IS: 26. 9. 2012 – 28. 10. 2012
  • Vánoční prázdniny: 24. 12. 2012 – 1. 1. 2013
  • Zkouškové období: 7. 1. 2012 – 15. 2. 2013

Více informací naleznete v harmonogramu akademického roku 2012/13.

Rozvrh v zimním semestru

Výuka pro ostatní obory a volitelné předměty jsou v rubrice Výběrové přednášky. Většina výuky se koná v učebnách v Celetné 20. Přístup do učebny 137 je po schodišti z Celetné do prvního patra, pak vpravo a po zadním schodišti do třetího patra. Rozvrh v obou našich učebnách je možné nalézt na následujících odkazech: 119 a 137. Dále je možné prohlédnout si rozvrhy pro jednotlivé obory/ročníky (dle doporučeného průběhu studia, nezahrnují volitelné předměty):

1. ročník bakalářského studia

2. ročník bakalářského studia

3. ročník bakalářského studia

Navazující magisterské studium

 

Poznámky k rozvrhu

  • Logický seminář – po dohodě s katedrou lze realizovat účastí na některém z těchto seminářů (případně i dvojí jednosemestrovou účastí): Logický seminář MÚ AV ČR, SEDMASeminář z didaktiky matematikyČtvrteční seminář CTS,Seminář z historie matematiky na MFF.
  • Předměty Teorie modelů, Umělá inteligence, Teorie důkazů, Kapitoly z klasické logiky, Úvod do obecné jazykovědy se v příštím školním roce 2013/14 konat nebudou.
  • V ZS se koná povinně výběrová přednáška Obecné teorie logických systémů (P. Cintula), která je zamýšlená pro magisterské studium. Koná se v ÚI, čas bude stanoven e-mailovou úmluvou, viz pozvánka (sylabus). V LS počítáme s konáním Teorie kategorií (L. Běhounek). Ani tyto dvě přednášky se v roce 2013/14 konat nebudou.
  • V roce 2013/14 se nebude konat ani Filosofie logiky a Formální jazyky a automaty.
  • V tomto roce 2012/13 se nekoná Historie matematiky a nekonají se ani Dějiny logiky. Prosím ty studenty, pro které by to byla poslední překážka pro ukončení bakalářského studia v tomto roce, aby mě (V.Š.) kontaktovali, nejlépe asi v únoru.