Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

Harmonogram letního semestru 2014/2015

  • Výuka v letním semestru: 16. 2. 2015 – 15. 5. 2015
  • Zápis do IS: 12. 2. 2015, 10.00 h. – 15. 3. 2015, 18.00 h.
  • Letní prázdniny: 1. 7. 2015 - 31. 8. 2015
  • Zkouškové období: 18. 5. 2015 – 30. 6. 2015, 1. 9. 2015 – 21. 9. 2015

Více informací naleznete v harmonogramu akademického roku 2014/15.

Rozvrh v letním semestru

Výuka pro ostatní obory je uvedená v rubrice Výuka pro ost. obory. Většina výuky se koná v učebnách v Celetné 20. Přístup do učebny 137 je po schodišti z Celetné do prvního patra, pak vpravo a po zadním schodišti do třetího patra. Rozvrh v obou našich učebnách je možné nalézt na následujících odkazech: 119 a 137. Dále je možné prohlédnout si rozvrhy pro jednotlivé obory/ročníky (dle doporučeného průběhu studia, nezahrnují volitelné předměty):

1. ročník bakalářského studia

2. ročník bakalářského studia

3. ročník bakalářského studia

 

Navazující magisterské studium

Poznámky k rozvrhu

  • Přednáška Modální logiky v teoretické informatice se budou konat pouze v případě dostatečného zájmu. Zájemci prosím kontaktujte dr. Bílkovou
  • Následující předměty se letos nekonají (předpokládá se konání v příštím roce) Výpočtová složitost (střídá se s předmětem Formální jazyky a automaty),
  • Seminář aplikované mat. logiky se koná v UI AV v Ládví, zasedací místnost ve 2. patře, ve středu od 14 h. Program semináře jedistribuován emailem, přihlaste se prosím Dagmar Harmancové.
  • Logický seminář – po dohodě s katedrou lze realizovat účastí na některém z těchto seminářů (případně i dvojí jednosemestrovou účastí): Logický seminář MÚ AV ČR (prof. Pudlák), SEDMA (doc. Šolcová), Seminář z didaktiky matematiky (doc. Zhouf), Seminář z počtů (dr. Balcar),  Čtvrteční seminář CTS (dr. Trlifajová), Seminář z historie matematiky na MFF (doc. Bečvář). Účast na semináři je nutné domluvit s příslušným organizátorem (uvedeným v závorce). Studenti logiky si zapisují Předmět Logický seminář (s kódem Filozofické fakulty), atestace pak bude udělena na základě zprávy od organizátora semináře.

Volitelné předměty

Předměty v následující tabulce je možné zapsat si jako povinně volitelné. Povinně volitelné předměty zajišťované katedrou logiky jsou uvedeny v rozvrhu na příslušný semestr (případně je lze nalézt v seznamu všech předmětů vyučovaných na katedře logiky).

VyučujícíNázevDenČasMístnostRozsahKód(y) SISAtestKred
Havel, I. M. Přirozené a umělé myšlení I. st 14:30–16:00 Seminární místnost CTS (Husova 4, 3. patro) 2/0 NPOZ004 Zk 3
Krajíček, J. Studentský logický seminář st  12:20-13:50  Seminární místnost Katedry algebry (Sokolovská 83, 3. patro)  

NMMB453


 

Balcar, B.

Simon, P.

Seminář z počtů st 11:00–14:00 Seminární místnost MÚ AVČR, (Žitná 25, 3. patro) 3/0 NLTM034 Z 3
Holeček, T. Od důkazu k metadůkazu út 16:40–18:10 C137 2/2 ALGV00113
   

Šebela, K. Základy logiky aristotelské tradice 13:20-14:50 C119 2/0 ALGV00114    
Bílková, M., Cintula, P. Seminář aplikované matematické logiky st 14:00-15:30 seminární místnost ÚI AVČR (č. 318) 2/0,2/0 ALG500011 Zk 6

Peregrin, J.,

Punčochář, V.

Úvod do teoretické sémantiky po 12:30-14:00 P217 0/2 ALGV00003 Z 5
Petkevič, V. Úvodní seminář matematické lingvistiky st 12:30-14:00 C119 0/2,0/2 ALGV00050 Z,Z 8