Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

Harmonogram letního semestru

 • Výuka v letním semestru: 17. 2. 2014 – 16. 5. 2014
 • Zápis do IS: 10. 2. 2014, 10.00 h. – 16. 3. 2014, 18.00 h.
 • Letní prázdniny: 30. 6. 2014 - 31. 8. 2014
 • Zkouškové období: 19. 5. 2014 – 29. 6. 2014, 1. 9. 2014 – 21. 9. 2014

Více informací naleznete v harmonogramu akademického roku 2013/14.

Rozvrh v letním semestru

Výuka pro ostatní obory je uvedená v rubrice Výuka pro ost. obory. Většina výuky se koná v učebnách v Celetné 20. Přístup do učebny 137 je po schodišti z Celetné do prvního patra, pak vpravo a po zadním schodišti do třetího patra. Rozvrh v obou našich učebnách je možné nalézt na následujících odkazech: 119 a 137. Dále je možné prohlédnout si rozvrhy pro jednotlivé obory/ročníky (dle doporučeného průběhu studia, nezahrnují volitelné předměty):

1. ročník bakalářského studia

2. ročník bakalářského studia

3. ročník bakalářského studia

 

Navazující magisterské studium

Poznámky k rozvrhu

 • Přednáška Filosofie jazyka se v tomto semestru koná (byl projeven dostatečný zájem). 
 • Následující předměty se letos nekonají (předpokládá se konání v příštím roce) Formální jazyky a automaty (střídá se s předmětem Výpočtová složitost), Modální logiky v teoretické informatice, Kapitoly z klasické logiky, Logika a informace, Teorie důkazů.
 • Přednášky z Úvodu do teoretické sémantiky začínají z důvodu zahraniční cesty až 26.2. 
 • Seminář aplikované mat. logiky se koná v UI AV v Ládví, zasedací místnost ve 2. patře, ve středu od 14 h. Program semináře jedistribuován emailem, přihlaste se prosím Dagmar Harmancové.
 • Předmět Obecné teorie logických systémů, se bude konat v případě dostatečného počtu zájemců. Úmluva proběhne e-mailem na adresu cintula (at) cs.cas.cz do 16.2. Podrobnější informace o přednášce lze nalézt v letáku.
 • Logický seminář – po dohodě s katedrou lze realizovat účastí na některém z těchto seminářů (případně i dvojí jednosemestrovou účastí): Logický seminář MÚ AV ČR (prof. Pudlák), SEDMA (doc. Šolcová), Seminář z didaktiky matematiky (doc. Zhouf), Seminář z počtů (dr. Balcar),  Čtvrteční seminář CTS (dr. Trlifajová), Seminář z historie matematiky na MFF (doc. Bečvář). Účast na semináři je nutné domluvit s příslušným organizátorem (uvedeným v závorce). Studenti logiky si zapisují Předmět Logický seminář (s kódem Filozofické fakulty), atestace pak bude udělena na základě zprávy od organizátora semináře.
 • V případě dostatečného počtu zájemců je možné otevřít předmět Teorie Argumentace. (Teorie Argumentace se tento semestr nakonec nekoná!)

Volitelné předměty

Předměty v následující tabulce je možné zapsat si jako povinně volitelné. Povinně volitelné předměty zajišťované katedrou logiky jsou uvedeny v rozvrhu na příslušný semestr (případně je lze nalézt v seznamu všech předmětů vyučovaných na katedře logiky).

VyučujícíNázevDenČasMístnostRozsahKód(y) SISAtestKred
Havel, I. M. Přirozené a umělé myšlení I. st 14:30–16:00 Seminární místnost CTS (Husova 4, 3. patro) 2/0 NPOZ004 Zk 3
Krajíček, J. Studentský logický seminář   úmluva ve středu 19.2. v 11:00 v seminární místnosti KA MFF UK Seminární místnost Katedry algebry (Sokolovská 83, 3. patro)  

NALG050


 

Balcar, B.

Simon, P.

Seminář z počtů st 11:00–14:00 Seminární místnost CTS (Husova 4, 3. patro) 3/0 NLTM034 Z 3
Holeček, T. Komentovaný výklad Principia Mathematica st 14:00–17:00 FHS 2/2 YBF062, YBF107    

Bílková, M., Cintula, P. Seminář aplikované matematické logiky st 14:00-15:30 seminární místnost ÚI AVČR (č. 318) 2/0,2/0 ALG500011 Zk 6
Cintula, P., Noguera, C. Obecné teorie logických systémů   úmluva e-mailem do 16.2. ÚI AVČR 2/0 ALGV00052 Zk 5

Peregrin, J.,

Punčochář, V.

Úvod do teoretické sémantiky st 9:10-10:40 P217 0/2 ALGV00003 Z 5
Petkevič, V. Úvodní seminář matematické lingvistiky St 15:00-16:30 C137 0/2,0/2 ALGV00050 Z,Z 8
Svoboda, V. Deontické logiky Čt 15:00-16:30 C137 2/0 ALGV00021 Zk 3