Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

Harmonogram zimního semestru 2017/18

  • Výuka v zimním semestru: 2. 10. 2017 – 5. 1. 2018
  • Zápis do IS: 8. 9. 2017 (10:00) – 22. 10. 2017 (18:00)
  • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
  • Zkouškové období: 8. 1. 2018 – 16. 2. 2018

Více informací naleznete v harmonogramu akademického roku 2017/18.

Rozvrh v zimním semestru 2017/18

Většina výuky se koná v učebnách v Celetné 20. Přístup do učebny 137 je po schodišti z Celetné do prvního patra, pak vpravo a po zadním schodišti do třetího patra. Rozvrh v obou našich učebnách je možné nalézt na následujících odkazech: 119 a 137. Dále je možné prohlédnout si rozvrhy pro jednotlivé obory/ročníky (dle doporučeného průběhu studia, nezahrnují volitelné předměty):

1. ročník bakalářského studia

2. ročník bakalářského studia

3. ročník bakalářského studia

Navazující magisterské studium

Poznámky k rozvrhu

  • Výuka dr. Savického (Výpočetní modely, Computational complexity) bude probíhat formou konzultací
  • V zimním semestru bude probíhat kurz Pure Inductive Logic vedený dr. Alenou Vencovskou z Univerzity v Manchesteru. Výuka bude začínat od druhého týdnu v semestru, v prvním týdnu bude probíhat e-mailová úmluva. Zájemci prosím pište své časové možnosti na e-mail alena.vencovska@manchester.ac.uk.
  • Seminář z aplikované matematické logiky se bude konat v UI AV v Ládví, zasedací místnost ve 2. patře, ve středu od 10h. Program semináře je distribuován emailem, přihlaste se prosím Dagmar Harmancové.
  • Logický seminář – po dohodě s katedrou lze realizovat účastí na některém z těchto seminářů (případně i dvojí jednosemestrovou účastí): Logický seminář MÚ AV ČR (prof. Pudlák), Studentský logický seminář (prof. Krajíček), SEDMA (doc. Šolcová), Seminář z didaktiky matematiky (doc. Zhouf), Seminář z počtů (dr. Chodounský),  Čtvrteční seminář CTS (dr. Trlifajová) a Filosofické problémy informatiky (dr. Krýsl MFF UK). Účast na semináři je nutné domluvit s příslušným organizátorem (uvedeným v závorce). Studenti logiky si zapisují Předmět Logický seminář (s kódem Filozofické fakulty), atestace pak bude udělena na základě zprávy od organizátora semináře.
  • Předmět Forcing bude probíhat pouze v případě zájmu (domluvte se e-mailem s dr. Vernerem). V případě zájmu bude také probíhat výuka Úvodu do topologie na kterou v letním semestru naváže předmět Deskriptivní teorie množin. Oba předměty jsou vhodné i pro pokročilejší bakalářské studenty (předpokládá se znalost ordinálních a kardinálních čísel).

Volitelné předměty

Předměty v následující tabulce je možné si zapsat jako povinně volitelné. Povinně volitelné předměty zajišťované katedrou logiky jsou uvedeny v rozvrhu na příslušný semestr (případně je lze nalézt v seznamu všech předmětů vyučovaných na katedře logiky).

VyučujícíNázevDenČasMístnostRozsahKód(y) SISAtestKred
A. Vencovská Pure Inductive Logic Úmluva proběhne e-mailem v prvním týdnu. 2/0 ALGV00057 Zk 5
Havel, I. M. Přirozené a umělé myšlení I. st 14:30–16:00 Seminární místnost CTS (Husova 4, 3. patro) 2/0 NPOZ004 Zk 3
J. Krajíček Studentský logický seminář Úmluva proběhne 5. října ve 12.20 v seminární místnosti katedry algebry na MFF UK Seminární místnost Katedry algebry (Sokolovská 83, 3. patro)  

NALG050


 

Chodounský, D.

Seminář z počtů (teorie množin, topologie, ...) st 11:00–14:00 Matematický ústav AVČR (Žitná 25, přední budova, 3. patro) 3/0 NLTM034 Z 3
Bílková, M., Cintula, P. Seminář aplikované matematické logiky st 10:00-11:30 seminární místnost ÚI AVČR (č. 318) 2/0,2/0 ALG500011 Zk 6
Petkevič, V. Úvodní seminář matematické lingvistiky St 16:40-18:10 C119 0/2,0/2 ALGV00050 Z,Z 8
C. Noguerra Introduction to Algebraic Logic Út 15:00 - 16:35 C119 2/0 ALG110025 Zk 5