Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Přednáška Teorie důkazů se ve čtvrtek 27.4. nekoná.

26. duben 2017

Obě zkoušky se budou konat společně 19.6. nebo/a 16.6. Poslední termín pro odevzdání závěrečné...
22. duben 2017

Obecná ustanovení

Rigorózní řízení v oborech realizovaných na FF UK v Praze  se řídí pokyny obsaženými v Rigorózním řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 10. října 2009.