Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

There are not any news

Obecná ustanovení

Rigorózní řízení v oborech realizovaných na FF UK v Praze  se řídí pokyny obsaženými v Rigorózním řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 10. října 2009.