Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

Obecné informace o přijímací zkoušce naleznete na stránkách FF UK, zde.

Podmínkou účasti na přijímacích zkouškách do navazujícího magisterského studia je titul Bc. (absolvování bakalářského studia na VŠ).

Přijímací zkouška je jednokolová ústní.

Témata:

  • klasická predikátová logika a vyčíslitelnost (logické kalkuly a sémantika, korektnost, úplnost, axiomatické teorie a jejich vlastnosti, Gödelovy věty),
  • teorie množin (axiomatika ZFC, AC a jeho ekvivalenty, kardinální aritmetika).

Témata odpovídají hlavním předmětům vyučovaným v bakalářském programu oboru logika, ale lze je nastudovat i z doporučené literatury (pro upřesnění témat můžete kontaktovat katedru):

  • P. Hájek and P. Pudlák. Metamathematics of First Order Arithmetic. Springer, 1993.
  • M. O. Rabin. Decidable Theories. Chapter C.3 in J. Barwise, editor, Handbook of Mathematical Logic, North-Holland, 1973.
  • G. S. Boolos, J. P. Burgess, and R. C. Jeffrey. Computability and Logic. Cambridge University Press, 2007.
  • Kunen, Keneth. Set theory: An introduction to independence proofs. Elsevier 2004. Chapters I to IV.
  • Jech, Thomas. Set theory. Springer 2003. Part I: Sections 1 to 7.

Další požadavky ke zkoušce: znalost anglického jazyka alespoň v rozsahu zkoušky B2.

Poznámka: Přednášky po dohodě probíhají v anglickém jazyce.