Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Přednáška Teorie důkazů se ve čtvrtek 27.4. nekoná.

26. duben 2017

Obě zkoušky se budou konat společně 19.6. nebo/a 16.6. Poslední termín pro odevzdání závěrečné...
22. duben 2017

Obecné informace o přijímací zkoušce na rok 2017 naleznete na stránkách FF UK, zde.

Podmínkou k účasti na přijímacích zkouškách do navazujícího magisterského studia je titul Bc. (absolvování bakalářského studia na VŠ). Oborové požadavky zahrnují základní znalost matematické logiky, teorie množin a analytické filosofie. Podrobnější informace Vám sdělíme na vyžádání.