Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Topology, Algebra and Categories in Logic 2017 Summer...

09. květen 2017

Tommaso Moraschini will give a series of four lectures on Abstract Algebraic Logic as a...

02. květen 2017

Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Oddělení logiky FLÚ AV ČR vás zvou na přednášku prof....

02. květen 2017

Přednáška Teorie důkazů se ve čtvrtek 27.4. nekoná.

26. duben 2017

Obecné informace o přijímací zkoušce naleznete na stránkách FF UK, zde.

Podmínkou účasti na přijímacích zkouškách do navazujícího magisterského studia je titul Bc. (absolvování bakalářského studia na VŠ).

Přijímací zkouška je jednokolová ústní.

Témata:

  • klasická predikátová logika a vyčíslitelnost (logické kalkuly a sémantika, korektnost, úplnost, axiomatické teorie a jejich vlastnosti, Gödelovy věty),
  • teorie množin (axiomatika ZFC, AC a jeho ekvivalenty, kardinální aritmetika).

Témata odpovídají hlavním předmětům vyučovaným v bakalářském programu oboru logika, ale lze je nastudovat i z doporučené literatury (pro upřesnění témat můžete kontaktovat katedru):

  • P. Hájek and P. Pudlák. Metamathematics of First Order Arithmetic. Springer, 1993.
  • M. O. Rabin. Decidable Theories. Chapter C.3 in J. Barwise, editor, Handbook of Mathematical Logic, North-Holland, 1973.
  • G. S. Boolos, J. P. Burgess, and R. C. Jeffrey. Computability and Logic. Cambridge University Press, 2007.
  • Kunen, Keneth. Set theory: An introduction to independence proofs. Elsevier 2004. Chapters I to IV.
  • Jech, Thomas. Set theory. Springer 2003. Part I: Sections 1 to 7.

Další požadavky ke zkoušce: znalost anglického jazyka alespoň v rozsahu zkoušky B2.

Poznámka: Přednášky po dohodě probíhají v anglickém jazyce.