Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

se konají společně v Út 6.2.2018. od 9h.

11. leden 2018

se konají v těchto termínech:

(1) středa 17.1.2018 od 14 hodin

(2) středa 24.1....

10. leden 2018

Historie Katedry logiky, její aktivity

Pracoviště logiky existuje na Filozofické fakultě od roku 1956, kdy bylo založeno z iniciativy známého českého logika Otakara Zicha (1908–84). Otakar Zich byl žákem českého matematika Vojtěcha Jarníka a jeho odborné aktivity značně přesahovaly Filozofickou fakultu. Do roku 1990 bylo pracoviště logiky střídavě samostatnou katedrou (1969–71), nebo oddělením Katedry filozofie (1959–69 a 1971–90). Zabývalo se výukou logiky pro obor filozofie a pro další studijní obory Filozofické fakulty, metodologií výuky logiky, výzkumem například v oblasti neklasických logik.

Okolo roku 1988 začalo Oddělení logiky, tehdy vedené Miroslavem Jaurisem, pracovat na přípravě studijního programu samostatného oboru logika. O oponenturu prvních studijních plánů byl požádán Matematický ústav AV. To pomohlo k získání dalších učitelů a externích spolupracovníků, kteří se na výuce samostatného oboru logika postupně začali podílet. První studenti oboru logika byli přijati do šk. roku 1989/90, politická změna v listopadu 89 pak umožnila opětovné osamostatnění Katedry logiky.

Dnešní katedra logiky má okolo pěti stálých pracovníků a řadu obětavých spolupracovníků z dalších institucí, zejména z několika ústavů Akademie věd. Kromě Otakara Zicha a vlastně ještě před ním se Katedra logiky hlásí k tradici té české logické školy, kterou reprezentují Petr Hájek a Petr Vopěnka. Vědecká činnost Katedry se soustřeďuje zejména na neklasické logiky a teorii množin. Kromě výuky vlastních studentů učí Katedra logiky i logické kursy pro jiné obory Filozofické fakulty, případně pro obor teoretická informatika na MFF UK.

Na všech třech úrovních studia, tj. v bakalářském jedno- i dvouoborovém, magisterském a doktorském, studuje celkem přibližně 60 studentů. Koncepce Katedry je založena na přesvědčení, že matematika nestojí v protikladu k humanitním vědám, naopak má s nimi určitou společnou podstatu. Na různých akademických institucích lze napočítat přibližně patnáct absolventů oboru logika. Někteří se věnují čistě technickým či matematickým aspektům oboru, někteří filosofii logiky či matematiky nebo analytické filosofii, někteří svě vzdělání využívají ještě jinak.

Koncepce

Nejnovější koncepce je zde.

Předchozí koncepce jsou zde: Koncepce(2012), Koncepce(2009).