Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

Jonathan Verner's photo

Jonathan Verner

 teorie množin, topologie

 email: jonathan.verner@ff.cuni.cz
 www: jonathanverner.appspot.com

Publikace

2016
Brian, W., and J. L. Verner, "$G_\delta$ semifilters and $\omega^*$", Fundamenta Mathematicae, vol. accepted, 2016.  Stáhnout: pdf preprint (267.44 KB)
Honzík, R., and J. L. Verner, "A lifting argument for the generalized Grigorieff forcing", Notre Dame Journal of Formal Logic, vol. 57, no. 2, pp. 221--231, 2016.  Stáhnout: pdf preprint (210.54 KB)
2015
2013
Verner, J. L., "Filter convergence in $\beta\omega$", AUC Philosophica et Historica, Miscellanea Logica IX, vol. 2, 2013.  Stáhnout: pdf preprint (495.87 KB)
Verner, J. L., "Lonely points revisited", Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, vol. 54, no. 1: Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, pp. 105–110, 2013.  Stáhnout: pdf preprint (191.43 KB)
Blass, A., M. Hrušák, and J. Verner, "On strong $P$-points", Proc. Amer. Math. Soc., vol. 141, no. 8, pp. 2875–2883, 2013.  Stáhnout: pdf preprint (295.67 KB)
2011
Hrušák, M., and J. L. Verner, "Adding ultrafilters by definable quotients", Rend. Circ. Mat. Palermo (2), vol. 60, no. 3, pp. 445–454, 2011.  Stáhnout: pdf preprint (216.04 KB)
Verner, J. L., Ultrafilters and independent systems, : Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, 2011.  Stáhnout: pdf (2.45 MB)
2008
Verner, J. L., "Lonely points in $\omega^\ast$", Topology Appl., vol. 155, no. 16, pp. 1766–1771, 2008.  Stáhnout: pdf preprint (187.31 KB)

Výuka

Úvod do obecné topologie (ALGV00048)

rozvrh, předmět v IS

Forcing (ALGV00054)

rozvrh, předmět v IS

V prvním semestru představíme základní forcingy a ukážeme jejich použití. Důraz bude kladen na řešení problémů: řekněme, že chceme najít model ZFC, kde platí nějaká formule A: jak volíme podmínky P, abychom toho dosáhli? Jaké kombinatorické vlastnosti podmínek P se ukáží jako podstatné? Většina příkladů se bude týkat podmnožin přirozených čísel a tzv. kombinatorických kardinálních charakteristik kontinua. V druhém semestru se budeme věnovat vztahu mezi forcingem a velkými kardinály. Zmíníme se o funkci kontinua na regulárních i singulárních kardinálech, stromové vlastnosti (tree property) a kombinatorice na singulárních kardinálech (scales). Poznámka: Obsahem kurzu nebude formální zavedení forcingu ani odvození jeho vlastností (Definability lemma, Truth lemma, atd.). Tyto základní vlastnosti budou pouze shrnuty a dále používány. Znalost velkých kardinálů není podmínkou, budou definovány v průběhu přednášky.

Úvod do programování (ALG110006)

rozvrh, předmět v IS

Cílem kurzu je seznámit studenta se základními "praktickými" pojmy programování (datový typ, proměnná, procedura, algoritmus aj.) a naznačit způsoby, jakými lze tyto pojmy teoreticky zkoumat (složitost, Turingův stroj...). 

Student by po absolvování kurzu měl být schopný samostatně navrhnout, napsat a "odladit" plně funkční jednoduchý program v jazyce Python. Měl by mít povědomí o standardních algoritmech a rozumět pojmu složitosti. Součástí kurzu jsou i praktická cvičení na počítači.

Teorie modelů (ALG500009)

rozvrh, předmět v IS

Cílem přednášky je na důkazu Morleyovy věty o kategoricitě ukázat různé metody pokročilé teorie modelů. 
Probíraná témata zahrnují: definovatelné množiny a typy, saturované modely, prvomodely, Morleyův rank, 
stabilita, kategoričnost struktur.

Pokročilá témata z programování: WebovéTechnologie (ALGV00106)

rozvrh, předmět v IS

Cílem přednášky je seznámit studenta se základními stavebními kameny moderních internetových aplikací v takovém rozsahu, aby po absolvování kurzu byl schopný napsat jednoduchou webovou aplikaci a byl schopný dalšího samostudia. 

Umělá inteligence (ALG500008)

rozvrh, předmět v IS

Booleovy Algebry (ALG110011)

rozvrh, předmět v IS

Algebraická struktura. Grupové vs. svazové algebry. Uspořádané množiny. Axiomatizace. Booleovy algebry, zúplnění Booleových algeber. Reprezentace a užití Booleových algeber.