Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Topology, Algebra and Categories in Logic 2017 Summer...

09. květen 2017

Tommaso Moraschini will give a series of four lectures on Abstract Algebraic Logic as a...

02. květen 2017

Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Oddělení logiky FLÚ AV ČR vás zvou na přednášku prof....

02. květen 2017

Přednáška Teorie důkazů se ve čtvrtek 27.4. nekoná.

26. duben 2017

Michal Peliš

 logika otázek, epistemická logika

 email: michal.pelis@ff.cuni.cz
 www: http://web.ff.cuni.cz/~pelis/

Publikace

2015
2013
Peliš, M., "Set of Answers Methodology in Erotetic Epistemic Logic", Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica, vol. 2/2010, pp. 61–74, 2013.  Stáhnout: pdf preprint (566.46 KB)
2011
Peliš, M., Logic of Questions, : Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2011.
Peliš, M., and O. Majer, "Logic of Questions and Public Announcements", Eighth International Tbilisi Symposium on Logic, Language and Computation 2009: Springer, pp. 145–157, 2011.  Stáhnout: pdf preprint (305.34 KB)
2010
Peliš, M., and O. Majer, "Logic of Questions from the Viewpoint of Dynamic Epistemic Logic", The Logica Yearbook 2009: College Publications, pp. 157–172, 2010.  Stáhnout: pdf preprint (183.89 KB)
Bílková, M., O. Majer, M. Peliš, and G. Restall, "Relevant Agents", Advances in Modal Logic: College Publications, pp. 22–38, 2010.  Stáhnout: pdf preprint (236.85 KB)
2009
Majer, O., and M. Peliš, "Epistemic Logic with Relevant Agents", The Logica Yearbook 2008: College Publications, pp. 123–135, 2009.  Stáhnout: pdf preprint (198.44 KB)
2008
Peliš, M., "Consequence Relations in Inferential Erotetic Logic", Consequence, Inference, Structure: Faculty of Arts, Charles University, pp. 53–88, 2008.  Stáhnout: pdf preprint (261.61 KB)
Peliš, M., "Some Properties of Kripke Semantics for Intuitionistic Logic", Miscellanea Logica V: Faculty of Arts, Charles University, pp. 53–88, 2008.  Stáhnout: pdf preprint (1001.27 KB)
2004
Peliš, M., "Questions and Logical Analysis of Natural Language: the Case of Transparent Intensional Logic", Logique & Analyse, vol. 185–188, pp. 217–226, 2004.  Stáhnout: pdf preprint (198.44 KB)

Výuka

Logika a Informace (ALG110019)

rozvrh, předmět v IS

Zimní semestr je věnovaný nemonotonním logikám. je zakončený zkouškou a vede ho Michal Peliš. Bližší informace lze nalézt na stránkách vyučujícího

Letní semestr je věnovaný logickému programování obecně a programovacímu jazyku Prolog, je zakončený zápočtem a vede ho Petr Švarný. Bližší informace lze nalézt na stránkách vyučujícího.