Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

 

 mb

Marta Bílková               

email: marta.bilkova@ff.cuni.cz

Research interests:
Modal logic, epistemic logic, substructural logics, coalgebraic logic, proof theory

Projects:
SEGA - "From shared attitudes to group agency", 3-year joint project of Czech Science Foundation (GACR) and DFG.

 Publikace

2015
2014
Bílková, M., A. Palmigiano, and Y. Venema, "Proof systems for Moss' coalgebraic logic", Theoretical Computer Science, vol. 549, pp. 36-60, 2014.
2013
2012
2011
Bílková, M., J. Velebil, and Y. Venema, "On monotone modalities and adjointness", Mathematical Structures in Computer Science, vol. 21, no. 02: Cambridge Univ Press, pp. 383–416, 2011.
Bílková, M., A. Kurz, D. Petrisan, and J. Velebil, "Relation Liftings on Preorders and Posets", CALCO 2011, vol. LNCS 6859 , pp. 115-129, 2011.
2010
Bílková, M., O. Majer, M. Peliš, and G. Restall, "Relevant Agents", Advances in Modal Logic: College Publications, pp. 22–38, 2010.  Stáhnout: pdf preprint (236.85 KB)
2009
Bílková, M., D. de Jongh, and J. J. Joosten, "Interpretability in PRA", Annals of Pure and Applied Logic, vol. 161, no. 2: Elsevier, pp. 128–138, 2009.  Stáhnout: pdf preprint (228.88 KB)
Bílková, M., "Normal forms, Distributive laws, and Uniform interpolants", Consequence, Inference, Structure, vol. VII, Prague, FF UK, pp. 35-45, 2009.
2008
Peliš, M., "Consequence Relations in Inferential Erotetic Logic", Consequence, Inference, Structure: Faculty of Arts, Charles University, pp. 53–88, 2008.  Stáhnout: pdf preprint (261.61 KB)
Bílková, M., A. Palmigiano, and Y. Venema, "Proof systems for the coalgebraic cover modality", Advances in Modal Logic, vol. 7: College Publications, pp. 1–21, 2008.  Stáhnout: pdf (526.87 KB)
2007
Bílková, M., Feasible Disjunction Property and Feasible Interpolation in Modal Logic, , ITI preprint series , vol. 2007-341: ITI preprint series MFF UK, 2007.
Bílková, M., "Uniform interpolation and propositional quantifiers in modal logics", Studia Logica, vol. 85, no. 1: Springer, pp. 1–31, 2007.  Stáhnout: pdf preprint (290.69 KB)
2006
Bílková, M., "Interpolation in Modal Logic", Department of Logic FF UK: FF UK, 2006.
2004
2001
Bílková, M., "Monotone sequent calculus and resolution", Comment. Math. Univ. Carolinae, vol. 42, issue 3, pp. 575-582, 2001.

Výuka

Modální logiky (ALG110012)

rozvrh, předmět v IS

Kurs je věnován výrokovým modálním logikám. Kurs má charakter úvodu a jeho cílem je základní seznámení s modálními logikami, důraz bude kladen na kripkovskou sémantiku (relačních struktur) a hilbertovské axiomatiky, korektnost, úplnost a rozhodnutelnost, pojem bisimulace a morfismů kripkovských struktur a expresivitu modálního jazyka ve srovnání s jazykem prvořádovým. Prerekvizitou je přednáška Klasická logika I .

Teorie důkazů (ALG500001)

rozvrh, předmět v IS

Cílem přednášky je obsáhnout základní materiál strukturální teorie důkazů (kap. 1. - 6. v [1] ); důraz je kladen na poctivé předvedení důkazů, které jsou obvykle považovány za "folklór" (eliminace řezu gentenovských kalkulech, normalizace v kalkulech přirozené dedukce a jejich aplikace v klasické a intuicionistické logice aj.)

Základní literatura:

[1] Troelstra, Schwichtenberg: Basic Proof Theory, Cambridge University Press, 1996.
[2] D. van Dalen, Logic and Structure, Springer 2004. (kalkul přirozené dedukce, normalizace). Z univerzitní sítě lze stáhnout zde.


Klasická logika I (ALG110004)

rozvrh, předmět v IS

Uvodní kurs do studia logiky je zaměřen na zvládnutí základních logických znalostí a dovednostZ, cílem je obsáhnout syntax a sémantiku klasické výrokové a predikátové logiky včetně důkazu její silné úplnosti. Na přednášku navazuje Cvičení z logiky (ALG110005, vede Adam Přenosil), věnovaný především prohloubení a procvičení probíraného materiálu.

Základní literatura:

[1] V. Švejdar, Logika - neúplnost, složitost a nutnost (kap. 1, 3.1-3.3), k dispozici zde.
[2] D. van Dalen, Logic and Structure (kap. 1,2,3.1), z univerzitní sítě lze stáhnout zde.
[3] A. Sochor, Klasická matematická logika, Nakladatelství Karolinum, 2001

Neklasické logiky (ALG500004)

rozvrh, předmět v IS

Kurs je věnován hlavním alternativám klasické logiky - intuicionistické logice, substrukturálním, vícehodnotovým a fuzzy logikám; kurs má charakter úvodu a pokrývá základní sémantické a důkazově teoretické charakteristiky zkoumaných logik. V zimním semestru se kurs zpravidla věnuje výrokové a predikátové intuicionistické logice s přesahy do metamatematiky (Heytingova aritmetika). V letním semetru jsou obsahem kursu substrukturální logiky (Lambekův kalkul a jeho rozšíření o strukturální pravidla, lineární logika a relavanční logika) a vícehodnotové logiky a jejich algebraická a relační sémantika. 
Základní prerekvizitou je učivo kursu Logika I, navazuje se též na Logiku II, Teorii důkazů a přednášky z Algebry I, II (struktury, svazy, algebry).