Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Obě zkoušky se budou konat společně 19.6. nebo/a 16.6. Poslední termín pro odevzdání závěrečné...
22. duben 2017

NadpisSmart Labels, in Liber Amicorum for Dick de Jongh
Publication TypeMiscellaneous
Year2004
AuthorsBílková, M., J. J. Joosten, and E. Goris
PublisherILLC Amsterdam