Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Obě zkoušky se budou konat společně 19.6. nebo/a 16.6. Poslední termín pro odevzdání závěrečné...
22. duben 2017

NadpisInterpolation in Modal Logic
Publication TypeThesis
Year2006
AuthorsBílková, M.
AdvisorPudlák, P.
Academic DepartmentDepartment of Logic FF UK
PublisherFF UK
Thesis TypePh.D.