Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Obě zkoušky se budou konat společně 19.6. nebo/a 16.6. Poslední termín pro odevzdání závěrečné...
22. duben 2017

NadpisFeasible Disjunction Property and Feasible Interpolation in Modal Logic
Publication TypeMiscellaneous
Year2007
AuthorsBílková, M.
Volume2007-341
EditionITI preprint series
PublisherITI preprint series MFF UK