Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Obě zkoušky se budou konat společně 19.6. nebo/a 16.6. Poslední termín pro odevzdání závěrečné...
22. duben 2017

NadpisMany-valued Relation Lifting and Moss' Coalgebraic Logic
Publication TypeConference Proceedings
Year2013
AuthorsBílková, M., and M. Dostál
Conference NameCALCO 2013