Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Obě zkoušky se budou konat společně 19.6. nebo/a 16.6. Poslední termín pro odevzdání závěrečné...
22. duben 2017

NadpisNote on uniform interpolation proofs in modal deep inference calculi
Publication TypeConference Proceedings
Year2011
AuthorsBílková, M.
Conference NameTbiLLC'09
Series TitleLNAI
VolumeLNAI 6618
Stránky30 – 45