Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Obě zkoušky se budou konat společně 19.6. nebo/a 16.6. Poslední termín pro odevzdání závěrečné...
22. duben 2017

NadpisMoss' logic for ordered coalgebras
Publication TypeUnpublished
Year2015
AuthorsBílková, M., and M. Dostál