Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Topology, Algebra and Categories in Logic 2017 Summer...

09. květen 2017

Tommaso Moraschini will give a series of four lectures on Abstract Algebraic Logic as a...

02. květen 2017

Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Oddělení logiky FLÚ AV ČR vás zvou na přednášku prof....

02. květen 2017

Přednáška Teorie důkazů se ve čtvrtek 27.4. nekoná.

26. duben 2017

Knihovní fond, služby knihovny, kontakt

Knihovna Katedry logiky je malou oborovou knihovnou obsahující knihy a některá periodika z různých oblastí logiky. Její fond zahrnuje i publikace z příbuzných oborů, například z lingvistiky, filosofie, umělé inteligence a obecné matematiky.

Knihovna slouží primárně jako příruční knihovna pro učitele oboru, studenty doktorského studia a studenty píšící závěrečné práce na oboru logika. Protože obsahuje i některé základní učební texty, využívají jejích služeb i studenti nižších ročníků a studenti příbuzných oborů.

Služby knihovny se řídí Výpůjčním řádem Knihoven FF UK.

Provozní doba

Pondělí - Středa 10:00 - 13:00
Čtvrtek
10:00 - 12:00

Oficiální výpůjční doba je pokud možno dodržována i o prázdninách.

Katalogy a databáze, důležité odkazy

UKAŽ (Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž) Jde o systém, který umožňuje jednotné a rychlé prohledávání všech informačních zdrojů v rámci UK.
Online katalog
Pro práci s online katalogem a čtenářským kontem jsou k dispozici návody.
Portál elektronických informačních zdrojů
databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům)
Digitální univerzitní depozitář
obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy
Metalib
paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK
Elektra
elektronický portál studijních materiálů FF UK
Knihovna FF UK
Knihovny UK
Národní knihovna ČR
Knihovna AV ČR