Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

Knihovní fond, služby knihovny, kontakt

Knihovna Katedry logiky je malou oborovou knihovnou obsahující knihy a některá periodika z různých oblastí logiky. Její fond zahrnuje i publikace z příbuzných oborů, například z lingvistiky, filosofie, umělé inteligence a obecné matematiky.

Knihovna slouží primárně jako příruční knihovna pro učitele oboru, studenty doktorského studia a studenty píšící závěrečné práce na oboru logika. Protože obsahuje i některé základní učební texty, využívají jejích služeb i studenti nižších ročníků a studenti příbuzných oborů.

Služby knihovny se řídí Výpůjčním řádem Knihoven FF UK.

Provozní doba

Pondělí - Středa 10:00 - 13:00
Čtvrtek
10:00 - 12:00

Oficiální výpůjční doba je pokud možno dodržována i o prázdninách.

Katalogy a databáze, důležité odkazy

UKAŽ (Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž) Jde o systém, který umožňuje jednotné a rychlé prohledávání všech informačních zdrojů v rámci UK.
Online katalog
Pro práci s online katalogem a čtenářským kontem jsou k dispozici návody.
Portál elektronických informačních zdrojů
databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům)
Digitální univerzitní depozitář
obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy
Metalib
paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK
Elektra
elektronický portál studijních materiálů FF UK
Knihovna FF UK
Knihovny UK
Národní knihovna ČR
Knihovna AV ČR