Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

The traditional festive meeting of the department & friends of logic will take place...

11. prosinec 2017

jsou z důvodu dovolené sekretariát a knihovna uzavřeny

11. prosinec 2017

V současné době přecházíme na nové stránky http://logic.ff.cuni.cz, které jsou primárně v...

29. listopad 2017

 • Czech-German project Czech Science Foundation (GACR) - DFG, no 16-07954J SEGA - "From shared attitudes to group agency" (2016-2018) www.sega-project.org (M. Bílková)
 • Joint Lead-Agency research grant between Austrian Science Foundation (FWF) and Czech Science Foundation (GACR), no I 1921-N25, The continuum, forcing, and large cardinals. (2015-2017) (R. Honzík)

Ukončené projekty:

 • ESF a MŠMT ČR, Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia, OPVKProjekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216; 2013-2015
 • Grantová agentura ČR, Proof Theory of Modal Coalgebraic Logic, Postdoktorský grant. Projekt č. 202/11/P304. (M. Bílková); 2011–2013.
 • Mobility grant ČR/Rakousko (katedra logiky/Kurt Gödel Research Center) 7AMB13AT011. (J. Verner); 2013–2014.
 • Mobility grant ČR/Rakousko (katedra logiky/Kurt Gödel Research Center) MEB061106. (R. Honzík); 2011–2012.
 • Grantová agentura ČR, Logické a množinově-teoretické vlastnosti funkce kontinua.
  Postdoktorský grant. Projekt č. 201/09/P115. (R. Honzík); 2009–2012.
 • Grantová agentura ČR, Inferencialistické základy logiky a sémantiky.
  Projekt č. 401/06/0387. (J. Peregrin); 2006–2008
 • Grantová agentura ČR, Logické základy sémantiky a reprezentace znalostí.
  Projekt č. 401/03/H047. (V. Kolman); 2003–2007.
 • Grantová agentura ČR, Epistemické logiky a usuzování o znalostech.
  Projekt č. 401/04/1199. (P. Jirků); 2004–2006.
 • Grantová agentura ČR, Modální a vícehodnotové logiky.
  Projekt č. 401/01/0218. (P. Jirků); 2001–2003.
 • Grantová agentura ČR, Alternativy ke klasické logice.
  Projekt č. 401/98/0383. (P. Jirků); 1998–2000.
 • FR&D, Výuka logiky jako součást pedagogického vzdělání.
  Projekt č. B1379. (K. Bendová); 2000.
 • Open Society Fund - HESP, CV vysokoškoláka v logice
  Projekt č. HC34/96 Logic. (P. Jirků); 1996–1998.
 • Grantová agentura UK, Textbook of Mathematical Logic. 
  Projekt č. 162/97/B - MAT/FF. (V. Švejdar); 1998.