Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

Výuka Klasické logiky I 16. a 17.10. z důvodu pracovní cesty odpadá. M. Bílková.

15. říjen 2017

byla umluvena na Pondělí 14:10 do učebny 119b. První přednáška proběhne v pondělí 9. října.

06. říjen 2017

začínají až ve Čt 12.10. (učebna 137, 15:00).
04. říjen 2017

Disertační práce má prokázat schopnost studenta zcela samostatně vědecky pracovat s výsledky uplatnitelnými v mezinárodním kontextu. Vedoucí práce je určován již při nástupu do postgraduálního studia, nejméně dva oponenty pak vybírá oborová rada. Rozsah práce se řídí se především povahou zpracovávaného tématu a doporučením vedoucího práce. Práci je nejlépe psát anglicky; může být napsána i v češtině či slovenštině, a po schválení oborovou radou i ve světovém jazyce jiném, než je angličtina.