Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Studentské hodnocení výuky

Aktuality

There are not any news

Disertační práce má prokázat schopnost studenta zcela samostatně vědecky pracovat s výsledky uplatnitelnými v mezinárodním kontextu. Vedoucí práce je určován již při nástupu do postgraduálního studia, nejméně dva oponenty pak vybírá oborová rada. Rozsah práce se řídí se především povahou zpracovávaného tématu a doporučením vedoucího práce. Práci je nejlépe psát anglicky; může být napsána i v češtině či slovenštině, a po schválení oborovou radou i ve světovém jazyce jiném, než je angličtina.