Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Topology, Algebra and Categories in Logic 2017 Summer...

09. květen 2017

Tommaso Moraschini will give a series of four lectures on Abstract Algebraic Logic as a...

02. květen 2017

Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Oddělení logiky FLÚ AV ČR vás zvou na přednášku prof....

02. květen 2017

Přednáška Teorie důkazů se ve čtvrtek 27.4. nekoná.

26. duben 2017

Naše pracoviště se účastní programu CEEPUS, a to v rámci sítě CII-AT-0103-03-0809 - Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies. Kontaktní osobou je Mgr. Marta Bílková, Ph.D., na ni se také obracejte v případě, že chcete programu využít či o něm získat jakékoli bližší informace. Je vhodné si předem prohlédnout stránky české kanceláře programu, a případně Central CEEPUS Office.

Studenti žádají o mobilitu v rámci sítě po předchozí domluvě s koordinátorkou samostatně elektronicky na těchto stránkách, kde je třeba si k tomuto účelu nejprve vytvořit účet. Uzávěrky žádostí jsou každý rok 15.6. pro zimní semestr a 30.10. pro letní semestr.


Studenti logiky mohou žádat o stipendium programu CEEPUS podle aktuálně přidělených kvót na následující pracoviště:

Rakousko

UNIVERSITY OF VIENNA – 2 měsíce / 1 student
Department for Philosophy of Sciences
(Faculty of Human and Social Sciences)

Bulharsko

NEW BULGARIAN UNIVERSITY
Department of Cognitive Science and Psychology

Polsko

JAGIELLONIAN UNIVERSITY – 1 měsíc / 1 student
Institute of Psychology
(Faculty of Philosophy)

Slovinsko

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Department for Philosophy
(Faculty of Arts)

UNIVERSITY OF MARIBOR
Department of Philosophy
(Faculty of Education)

Rumunsko

UNIVERSITY OF BUCHAREST
Department of Theoretical Philosophy and Logic
(Faculty of Philosophy)

Chorvatsko

UNIVERSITY OF RIJEKA
Department of Philosophy
(Faculty of Philosophy)

Maďarsko

LORAND EÖTVÖS UNIVERSITY
Department of History and Philosophy of Science
(Faculty of Science)