Filozofická Fakulta

Katedra logiky

Aktuality

Topology, Algebra and Categories in Logic 2017 Summer...

09. květen 2017

Tommaso Moraschini will give a series of four lectures on Abstract Algebraic Logic as a...

02. květen 2017

Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Oddělení logiky FLÚ AV ČR vás zvou na přednášku prof....

02. květen 2017

Přednáška Teorie důkazů se ve čtvrtek 27.4. nekoná.

26. duben 2017

Oficiální plány jsou k dispozici na fakultní stránce plany.ff.cuni.cz. Níže uvedená tabulka shrnuje doporučený průběh studia (který je součástí oficiálního plánu).

První ročník

Kód Název předmětu Kredity ZS LS Vyučující
ALG210001 Úvod do matematiky 6 2/1 Zk   Honzík
ALG210002 Klasická logika I 12 2/0 Zk 3/1 Zk Bílková
ALG210003 Teorie množin I 6   2/1 Zk Honzík
  Filosofie 6   Zk  
  Cizí jazyk 4   Zk  
  Tělesná výchova 2 Z Z  

Druhý ročník

Kód Název předmětu Kredity ZS LS Vyučující
ALG210004 Vyčíslitelnost B 6 4/0 Zk   Švejdar
ALG210005 Analytická filosofie 4 2/0 Zk   Marvan
ALG210006 Klasická logika II B 8   4/0 Zk Švejdar
ALG210007 Dějiny logiky 4   1/1 Zk Vlasáková

 

Povinně volitelné předměty

8

 

 

 

Třetí ročník

Kód Název předmětu Kredity ZS LS Vyučující
ALG210008 Modální logiky I 6 2/1 Zk   Bílková
ALG210009 Filosofie logiky 5 2/0 Zk   Vlasáková
ALG210010 Bakalářský seminář 5 0/2 Z 0/3 Z  

 

Povinně volitelné předměty

5

 

 

 

  Volitelné předměty 9